Norberčany

O obci Norberčany
Obec Norberčany se nachází v jihovýchodní části okresu Bruntál. Na jižní straně má společné hranice s okresem Olomouc, na východní straně s okresem Opava. Správní území obce Norberčany se skládá ze čtyř katastrálních území, a to Norberčany, Trhavice, Stará Libavá a Nová Véska.Katastrální výměra obce je 2236 ha a žije zde 360 obyvatel.

Vznik Norberčan se datuje k roku 1456 pod názvem Nirinberg. Od roku 1504 jsou známy pod názvem Nürnberg. Obec patřila k olomouckému biskupství. Obcí se dotkla v roce 1758 prusko – rakouská válka, byla zde svedena bitva na Modřínovém poli pod Kamenným kopcem. Po zrušení panství v polovině 19.století přestala obec patřit olomouckému biskupství a byla zřízena obecní správa, obec byla začleněna do okresu Šternberk. V roce 1909 připadla k okresu Moravský Beroun a od roku 1949 k okresu Bruntál. Trhavice sdílely stejné osudy jako Norberčany. O Nové Vésce je poprvé zmiňováno až v roce 1599 a patřila k panství Šternberk. Stará Libavá j e v písemných pramenech zmiňována z roku 1397 a také patřila k panství Šternberk.Obyvatelé se živili především zemědělstvím, Stará Libavá byla známa zpracováním lnu.

V současné době v obci není mateřská ani základní škola, děti dojíždějí do Města Libavé a Moravského Berouna.

Po stránce technického vybavení obce je zde vodovod, kanalizace ani plynofikace zde nejsou. V obcích Norberčany a Stará Libavá jsou zřízeny prodejny smíšeného zboží, Ve Staré Libavé je rovněž hostinec Na Libávce.

V současné době je v obci zpracováván územní plán. Pracovní možnosti v obci jsou velmi malé, většina obyvatel dojíždí za prací do okolních měst a vesnic. Obec Norberčany je začleněna v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Slunečná. Přes obce vede rovněž cyklostezka. Nedaleko obce Stará Libavá se nachází Cesta česko – německého porozumění , která je budována od roku 1999, kdy byl položen základní kámen. V současné době se zde nachází již přes 100 pamětních desek z různých obcí, měst i zemí. Opodál se nachází Zlatá lípa, která je spojována se jménem generála Laudona.